IOT GOWY ÖNÜMLER

IOT GOWY ÖNÜMLER

 • Işleýiş ýörelgesi

  Sim we kabel çözgüdine üns beriň
  Sim we kabel zawodynyň çalt ösmegine kömek ediň
  Ilki bilen müşderi
  Iň ösen tehnologiýa bilen öňdebaryjy

 • Bilermenler topary

  Önümçilik tehnologiýasy boýunça öz tehniklerimiz bilen sim we kabel materiallaryny has gowy öndürijilik we arzan bahadan ösdürmek üçin sim we kabel institutynyň gözleg merkezi, kärdeşlerimiz bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • 100% kepillik

  Synag üçin mugt nusgalar (Ekstruziýa materiallaryny öz içine almaýar)
  Müşderä dogry material saýlamaga kömek ediň
  Iberilmezden ozal taýýar materiallary barlamak

 • Çalt eltip bermek

  Adatça, sargyt tassyklanylandan soň 7-15 günüň içinde harytlar eltiler.

 • Işleýiş ýörelgesi

  Sim we kabel çözgüdine üns beriň
  Sim we kabel zawodynyň çalt ösmegine kömek ediň
  Ilki bilen müşderi
  Iň ösen tehnologiýa bilen öňdebaryjy

 • Bilermenler topary

  Önümçilik tehnologiýasy boýunça öz tehniklerimiz bilen sim we kabel materiallaryny has gowy öndürijilik we arzan bahadan ösdürmek üçin sim we kabel institutynyň gözleg merkezi, kärdeşlerimiz bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • 100% kepillik

  Synag üçin mugt nusgalar (Ekstruziýa materiallaryny öz içine almaýar)
  Müşderä dogry material saýlamaga kömek ediň
  Iberilmezden ozal taýýar materiallary barlamak

 • Çalt eltip bermek

  Adatça, sargyt tassyklanylandan soň 7-15 günüň içinde harytlar eltiler.

Habarlar

ONE WORLD Quality Management: Aluminum Foil Polyethylene Tape
2022-03-04

BIR DÜNLD Hiliň hilini dolandyrmak: Alýumin folga polietilen lentasy

BIR DÜNLD al alýumin folga polietilen lentany bir topar eksport etdi, lenta esasan koaksial kabellerde signallaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ulanylýar, alýumin folga çykaryjy we döwüji rol oýnaýar we gowy gorag täsirine eýe.Öz-özüne ýelmeýän kopolimer tarapy, köpüklenen polietilen izolýatoryna uzynlygyna 100% baglydyr.Daşky görnüşi, ululygy, reňki, öndürijiligi, gaplanyşy we ş.m. üçin ýerine ýetirýän hil barlagymyzy siziň bilen paýlaşmak isleýäris ...
 • 2022-03-04

  BIR DÜNLD Hiliň hilini dolandyrmak: Alýumin folga polietilen lentasy

  BIR DÜNLD al alýumin folga polietilen lentany bir topar eksport etdi, lenta esasan koaksial kabellerde signallaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ulanylýar, alýumin folga çykaryjy we döwüji rol oýnaýar we gowy gorag täsirine eýe.Öz-özüne ýelmeýän kopolimer tarapy, köpüklenen polietilen izolýatoryna uzynlygyna 100% baglydyr.Daşky görnüşi, ululygy, reňki, öndürijiligi, gaplanyşy we ş.m. üçin ýerine ýetirýän hil barlagymyzy siziň bilen paýlaşmak isleýäris ...
 • 2022-02-28

  Optiki süýüm kabeli üçin süýümli berkidilen plastmassa (FRP) çybyklar

  BIR DÜN.. Al Algerirli müşderilerimiziň birinden süýümli berkidilen plastmassa (FRP) çybyk zakazyny alandygymyzy siziň bilen paýlaşmakdan hoşal, bu müşderi Al Algeririň kabel pudagynda örän täsirli we optiki kabel öndürmekde öňdebaryjy kompaniýa.Süýümli berkidilen plastmassa (FRP) FRöne FRP önümi üçin bu biziň ilkinji hyzmatdaşlygymyz.Bu sargytdan öň müşderi mugt nusgalarymyzy öňünden synagdan geçirdi we berk nusga synaglaryndan soň, nusgalarymyz synagdan gaty gowy geçdi.Sebäbi ...
 • 2022-02-23

  Alýumin folga mylar lentasy

  BIR DÜNLD Al Algerirli müşderilerimiziň birinden Alýumin folga Mylar lentasy sargyt aldy.Bu, köp ýyl bäri işleýän müşderimiz.Olar biziň kompaniýamyza we önümlerimize gaty ynanýarlar.Şeýle hem, biz örän minnetdar we hiç haçan olaryň ynamyna dönüklik etmeris.Alýumin folga Mylar lentasy Bu alýumin folga Mylar lentasy barada aýdylanda, müşderiniň bu önüme ikinji gezek sargyt bermegi.Bu sargyt üçin müşderiniň aýratyn talaby bar, ýagny önümiň içki diametri ...
 • 2022-02-18

  Ekwadordan poliester süýümli aýna lentanyň täze tertibi

  Januaryanwar aýynda Ekwadordan poliester süýümli aýna lentanyň täze sargytyny aldyk, ýylda 5 gezek üpjün edýäris we bu müşderä ýyllyk satyn alyş mukdary 80 tonna töweregi.Highokary hilli we ajaýyp hyzmatymyz sebäpli müşderi gaty kanagatlanýar.....

Habarlar

ONE WORLD Quality Management: Aluminum Foil Polyethylene Tape
2022-03-04

BIR DÜNLD Hiliň hilini dolandyrmak: Alýumin folga polietilen lentasy

BIR DÜNLD al alýumin folga polietilen lentany bir topar eksport etdi, lenta esasan koaksial kabellerde signallaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ulanylýar, alýumin folga çykaryjy we döwüji rol oýnaýar we gowy gorag täsirine eýe.Öz-özüne ýelmeýän kopolimer tarapy, köpüklenen polietilen izolýatoryna uzynlygyna 100% baglydyr.Daşky görnüşi, ululygy, reňki, öndürijiligi, gaplanyşy we ş.m. üçin ýerine ýetirýän hil barlagymyzy siziň bilen paýlaşmak isleýäris ...
Fiber Reinforced Plastic (FRP) Rods for Optical Fiber Cable
2022-02-28

Optiki süýüm kabeli üçin süýümli berkidilen plastmassa (FRP) çybyklar

BIR DÜN.. Al Algerirli müşderilerimiziň birinden süýümli berkidilen plastmassa (FRP) çybyk zakazyny alandygymyzy siziň bilen paýlaşmakdan hoşal, bu müşderi Al Algeririň kabel pudagynda örän täsirli we optiki kabel öndürmekde öňdebaryjy kompaniýa.Süýümli berkidilen plastmassa (FRP) FRöne FRP önümi üçin bu biziň ilkinji hyzmatdaşlygymyz.Bu sargytdan öň müşderi mugt nusgalarymyzy öňünden synagdan geçirdi we berk nusga synaglaryndan soň, nusgalarymyz synagdan gaty gowy geçdi.Sebäbi ...
Aluminum Foil Mylar Tape
2022-02-23

Alýumin folga mylar lentasy

BIR DÜNLD Al Algerirli müşderilerimiziň birinden Alýumin folga Mylar lentasy sargyt aldy.Bu, köp ýyl bäri işleýän müşderimiz.Olar biziň kompaniýamyza we önümlerimize gaty ynanýarlar.Şeýle hem, biz örän minnetdar we hiç haçan olaryň ynamyna dönüklik etmeris.Alýumin folga Mylar lentasy Bu alýumin folga Mylar lentasy barada aýdylanda, müşderiniň bu önüme ikinji gezek sargyt bermegi.Bu sargyt üçin müşderiniň aýratyn talaby bar, ýagny önümiň içki diametri ...
New Order of Polyester Fiber Glass Tape from Ecuador
2022-02-18

Ekwadordan poliester süýümli aýna lentanyň täze tertibi

Januaryanwar aýynda Ekwadordan poliester süýümli aýna lentanyň täze sargytyny aldyk, ýylda 5 gezek üpjün edýäris we bu müşderä ýyllyk satyn alyş mukdary 80 tonna töweregi.Highokary hilli we ajaýyp hyzmatymyz sebäpli müşderi gaty kanagatlanýar.....

Hyzmatdaşlarymyz

 • ALUBAR logo
 • APAR logo
 • CATEL logo
 • CBI logo
 • CONDEL logo
 • Conduspar logo
 • COVISA logo
 • ELSEWEDY logo
 • enicab logo
 • INCABLE logo
 • K-plast logo
 • Med Cables logo
 • Nexans logo
 • UTEX logo

Hyzmatdaşlarymyz

 • ALUBAR logo
 • APAR logo
 • CATEL logo
 • CBI logo
 • CONDEL logo
 • Conduspar logo
 • COVISA logo
 • ELSEWEDY logo
 • enicab logo
 • INCABLE logo
 • K-plast logo
 • Med Cables logo
 • Nexans logo
 • UTEX logo