โพลีอิไมด์เคลือบทองแดง

โพลีอิไมด์เคลือบทองแดง (CCPI) เป็นวัสดุผสมที่ทำจากชั้นทองแดงเคลือบบนฟิล์มโพลีอิไมด์ CCPI รวมความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงและความยืดหยุ่นของโพลีอิไมด์เข้ากับการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเยี่ยมของทองแดง โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นวัสดุวงจรที่มีความยืดหยุ่นและสำหรับการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า CCPI ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและวัสดุน้ำหนักเบา